Lars Aldman's Photo Gallery

B/w pictures tell other stories than the coloured ones. There’s a kind of timelessness and an almost meditative quality to these variations of grey nuances. They speak to us in another language, that’s how I see it.

Svart-vita bilder berättar andra historier än vad färgbilder gör. Det bor en slags tidlös skönhet i de oändligt varierade grå nyanserna. Det är som att de talar till oss med ett annat språk. Så ser jag det.

Wildlife in b&w /

Djur i s&v

B/w pictures tell other stories than the coloured ones. There’s a kind of timelessness and an almost meditative quality to these variations of grey nuances. They speak to us in another language, that’s how I see it.

Svart-vita bilder berättar andra historier än vad färgbilder gör. Det bor en slags tidlös skönhet i de oändligt varierade grå nyanserna. Det är som att de talar till oss med ett annat språk. Så ser jag det.

B/w pictures tell other stories than the coloured ones. There’s a kind of timelessness and an almost meditative quality to these variations of grey nuances. They speak to us in another language, that’s how I see it.

Svart-vita bilder berättar andra historier än vad färgbilder gör. Det bor en slags tidlös skönhet i de oändligt varierade grå nyanserna. Det är som att de talar till oss med ett annat språk. Så ser jag det.

Wildlife in b&w /

Djur i s&v

B/w pictures tell other stories than the coloured ones. There’s a kind of timelessness and an almost meditative quality to these variations of grey nuances. They speak to us in another language, that’s how I see it.

Svart-vita bilder berättar andra historier än vad färgbilder gör. Det bor en slags tidlös skönhet i de oändligt varierade grå nyanserna. Det är som att de talar till oss med ett annat språk. Så ser jag det.