Serengeti

Female cheetah / Gepardhona

Old male lion / Gammal lejonhane

Female leopard / Leopardhona

Spotted hyena / Fläckig hyena

Golden jackals / Guldschakaler

Hippo with oxpecker / Flodhäst med oxhackare

Hippo pool

Wildebeest / Gnu

Wildebeest moving / Gnuer på marsch

Warthog / Vårtsvin

Small antelope called dikdik / Dikdikantilop

Rock hyrax / Klipphyrax

Baboon / Babian

Vervet monkey / Grön markatta

Blue monkey / Diademmarkatta

Southern hornbill / Sydlig hornkorp

Ostrich / Struts

Tawny eagle / Savannörn

Superb starling / Brunbukig glansstare

Fisher’s lovebird / Fischers dvärgpapegoja

Hammerkop / Skuggstork

Crowned crane / Krontrana

Secretary bird / Sekreterarfågel

Lilac-breasted roller / Lilabröstad blåkråka

Farewell Serengeti!

Speckled mousebird / Vitkindad musfågel

Grey heron / Gråhäger

Coconut crab. Pemba / Kokoskrabba. Pemba.

Pemba vervet monkey / Grön markatta. Pemba.

Sea lion / Sjölejon

Old male sea lion / Gammal sjölejonhanne

Galapagos giant tortoise / Galapagossköldpadda

Galapagos mockingbird / Galapagoshärmtrast

Lava gull / Lavatrut

Pelican / Pelikan

Common cactus-finch / Mindre kaktusfink

Blue-footed booby / Blåfotad sula

Marine iguana / Havsleguan

Great blue heron / Amerikansk gråhäger

Ruddy turnstone / Roskarl

Little blue heron / Blåhäger

Peruvian boobies and pelican / Perusulor och pelikan

Hoatzin

Parrots / Papegojor

Black crowned night heron / Natthäger

Ani

Proboscis bat / Proboscis fladdermus

Leafcutter ants / Bladskärarmyror

Grey tufted langur / Grå langur

Toque macaque / Ceylonmakak

Flying fox / Flygande hund

Resting flying foxes /Vilande flyghundar

Palm squirrel / Palmekorre

Leopard cubs / Leopardungar

Sri Lankan elephant/ Lankesisk elefant

The evil eye of a pelican / Onda ögat från en pelikan

Black iguana / Svart leguan

Spider monkey / Spindelapa

Oscellated turkey / Arguskalkon

Keel-billed toucan / Svaveltukan

Agouti / Aguti

Ring-tailed coati / Ringsvansad näsbjörn

Royal tern / Kungstärna

Black howler / Svart vrålapa

Jaguar (in captivity) / Jaguar (i fångenskap)

Margay (in captivity) / Margaykatt (i fångenskap)

Variegated squirrel / Sciurus variegatoides (har inget svenskt namn)

Hooded oriole / Palmtrupial

Komodo dragon /Komodovaran. Rinca island

Komodo dragon and deer / Komodovaran och hjort. Rinca island.

Grey-headed fish eagle / Gråhuvad fiskörn

Orangutan / Orangutang. Sumatra.

Orangutan / Orangutang. Sumatra.

Pulau Cubadak, Sumatra.

Crab-eating macaque / Krabbmakak. Bukittinggi, Sumatra.

Crab-eating macaque / Krabbmakak. Bukittinggi, Sumatra.

Crab-eating macaque / Krabbmakak. Ubud, Bali.

Crab-eating macaque / Krabbmakak. Ubud, Bali.

Asian palm civet (in captivity) / Palmmård (i fångenskap), Bali.

Rock hyrax / Klipphyrax

José, a giraffe in captivity / Jose, en giraff i fångenskap. Cayo Saetía.

Cuban rock iguana / Kubansk leguan

Blue-headed anole / Blåhuvad anolis. Bayamo.

Blue-headed anole (on different background)/ Blåhuvad anolis (på annan bakgrund). Viñales.

Red squirrel / Ekorre

Northern goshawk / Duvhök

Barn swallow / Ladusvala

Harbour seal / Knubbsäl

Red squirrel / Ekorre

Marsh tit / Entita, Öland, Sweden.