Kåkstad som begrepp är djupt rotat i Sydafrikas apartheidlagar som tvingade ut icke-vita från städerna till eländiga bostäder i periferin utan el och vatten. Apartheid är historia men kåkstäderna är kvar. Bilderna är från Langa, en gammal och relativt välorganiserad kåkstad i Kapstaden.

The concept of township is deeply rooted in South Africa and the apartheid laws. Non-whites were forced out of the cities and forced to live in huts of concrete or corrugated steel. Apartheid is now history but the townships are still here. These photos are from Langa, an old and relatively well organized township in Cape Town.

Township / Kåkstad >

Shop for used wood / Här säljs skrotvirke

Daycare in Langa / Dagis i Langa

A healer’s shop / Medicinmannens affär

Cheap home-made beer served in minimal pub / Billigt hemkokt öl i en pytteliten pub.

Drunk by the bucket / Dricks direkt ur hink

Pub owner / pubägaren

A small part of Khayelitsha, the largest township. / En liten del av Khayelitsha, en miljon-kåkstad.

Kåkstad

Kåkstad som begrepp är djupt rotat i Sydafrika och de apartheidlagar som på 1920-talet tvingade ut alla icke-vita från städerna till eländiga bostäder i periferin utan el och vatten. Några till små betongskjul men de flesta i hus av korrugerad plåt eller gammalt skräp. Apartheid är historia men kåkstäderna är kvar. Bilderna är från Langa, en gammal och relativt välorganiserad kåkstad i Kapstaden.

Building materials / Byggmaterial

Daycare / Dagis

Healer / Medicinman

By the bucket / Dricks ur hink

Pub owner / pubägaren

Township Khayelitsha / Khayelitsha

copyright rönnlundMedia ab